Wersja: Normalna - Kontrastowa
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn


Przetargi

 • Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Numer:ZP/3230/05/15
  Data dodania:2015-04-15
  Opis:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę chromatografu cieczowego zintegrowanego z dwoma detektorami: detektorem fotodiodowym i detektorem fluorescencyjnym dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Numer ogłoszenia: 85572 - 2015; data zamieszczenia: 15.04.2015
  Data akutalizacji:2015-04-15 14:11:23

 
 
 
 
 
Dopalacze Odświeżamy nasze miasta1KrokMoje dziecko idzie do szkoły Trzymaj formę
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl