Wersja: Normalna - Kontrastowa
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook twitter


Przetargi

 • Tytuł:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
  Data dodania:2013-08-01

  Dotyczy przetargu

  Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Numer:ZP/3230/09/13
  Data dodania:2013-07-12
  Opis:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę odczynników, wzorców, surowic, testów, primerów, materiałów certyfikowanych, podłóż, kolumienek, testów do badań mikrobiologicznych, wskaźników do kontroli procesu autoklawowania/sterylizacji oraz wkładów do wytwarzania warunków beztlenowych
  Numer ogłoszenia: 274080 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013 
 
 
 
 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl