Wersja: Normalna - Kontrastowa
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook twitter


Przetargi

 • Tytuł:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
  Data dodania:2013-08-30


  Data akutalizacji:2013-08-30 14:04:23  Dotyczy przetargu

  Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Numer:ZP/3230/10/13
  Data dodania:2013-08-20
  Opis:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 tekst jednolity) na dostawę całkującego miernika poziomu hałasu wraz z usługą wzorcowania, dostawę standardów do GC, HPLC oraz testów do identyfikacji Helicobacter pylori.

  Numer ogłoszenia: 334602_2013; data zamieszczenia: 20.08.2013 
 
 
 
 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl