Wersja: Normalna - Kontrastowa

Od dnia 17.09.2020 r. strona ta jest stroną ARCHWIALNĄ. Aktualna strona znajduję się pod adresem:

www.gov.pl/wsse-olsztyn
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook twitter


Przetargi

 • Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Numer:ZP/3230/12/13
  Data dodania:2013-11-14
  Opis:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) na dostawę aparatu Kocha, ław grzewczych cztero- i sześcio-stanowiskowych, mierników temperatury, pipety, strzykawki, pompki pipetowej, termohigrometrów oraz łaźni wodnej wraz z usługą wzorcowania.
  Numer ogłoszenia: 464204 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013


  Załączniki:

  1. SIWZ + załączniki 

 
 
 
 
 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl