Wersja: Normalna - Kontrastowa

Od dnia 17.09.2020 r. strona ta jest stroną ARCHWIALNĄ. Aktualna strona znajduję się pod adresem:

www.gov.pl/wsse-olsztyn
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook twitter


Przetargi

 • Tytuł:Pytania i odpowiedzi
  Data dodania:2014-04-23

  Dotyczy przetargu

  Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Numer:ZP/3230/07/14
  Data dodania:2014-04-12
  Opis:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartościszacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) na dostawę odczynników chemicznych, wskaźników i testówmikrobiologicznych, surowic, testów diagnostycznych dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wOlsztynie. 
 
 
 
 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl