Wersja: Normalna - Kontrastowa

Od dnia 17.09.2020 r. strona ta jest stroną ARCHWIALNĄ. Aktualna strona znajduję się pod adresem:

www.gov.pl/wsse-olsztyn
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook twitter


Przetargi

 • Tytuł:ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTANIEJSZEJ OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
  Data dodania:2012-03-29
  Opis:

  Dotyczy postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawęchromatografu cieczowego HPLC prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).


  Dotyczy przetargu

  Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Numer:ZP/3230/01/12
  Data dodania:2012-03-20
  Opis:

  Olsztyn: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) na dostawę chromatografu cieczowego HPLC.

  Numer ogłoszenia: 86056 - 2012; data zamieszczenia: 20.03.2012 
 
 
 
 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl