Wersja: Normalna - Kontrastowa

Od dnia 17.09.2020 r. strona ta jest stroną ARCHWIALNĄ. Aktualna strona znajduję się pod adresem:

www.gov.pl/wsse-olsztyn
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook twitter


Przetargi

 • Tytuł:Ogłoszenie wyników postępowania
  Data dodania:2015-12-03

  Załączniki:

  1. Wyniki.pdf

  Dotyczy przetargu

  Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Numer:ZP.3230.20.2015
  Data dodania:2015-11-23
  Opis:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dostawę i montaż mebli biurowych i laboratoryjnych oraz innego wyposażenia w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz Laboratorium w Elblągu.

  Numer ogłoszenia: 171591 - 2015 
 
 
 
 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl