Wersja: Normalna - Kontrastowa

Od dnia 17.09.2020 r. strona ta jest stroną ARCHWIALNĄ. Aktualna strona znajduję się pod adresem:

www.gov.pl/wsse-olsztyn
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook twitter


Przetargi

 • Tytuł:Ogłoszenie wyników postępowania
  Data dodania:2016-05-13

  Dotyczy przetargu

  Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Numer:ZP.3230.07.16
  Data dodania:2016-04-13
  Opis:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na dostawę odczynników, wzorców, barwników, krążków, surowic i testów wraz z dzierżawą sprzętu.
  Numer ogłoszenia: 87018 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016 
 
 
 
 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl