Wersja: Normalna - Kontrastowa

Od dnia 17.09.2020 r. strona ta jest stroną ARCHWIALNĄ. Aktualna strona znajduję się pod adresem:

www.gov.pl/wsse-olsztyn
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook twitter


Przetargi

 • Tytuł:Ogłoszenie wyników
  Data dodania:2017-07-25

  Dotyczy przetargu

  Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Numer:ZP.3230.14.17
  Data dodania:2017-06-28
  Opis:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. 

  Ogłoszenie nr 540816-N-2017 z dnia 2017-06-28 r.  
 
 
 
 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl