Wersja: Normalna - Kontrastowa

Od dnia 17.09.2020 r. strona ta jest stroną ARCHWIALNĄ. Aktualna strona znajduję się pod adresem:

www.gov.pl/wsse-olsztyn
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook twitter


Przetargi

 • Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Numer:ZP.3230.18.17
  Data dodania:2017-08-31
  Opis:

  Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę zestawów do izolacji RNA wirusowego dedykowanych do żywności, testu immunochromatograficznego do jakościowego oznaczania obecności antygenu Helicobacter pylori, odczynników do reakcji real-time PCR wirusy, lampy bakteriobójczej, odczynników spp. Salmonella, soli do przygotowania zawiesiny, końcówek do pipet automatycznych, witaminy A, wzorców barwników, łyżeczek do wykonywania naważek, worków do autoklawów, ligniny oraz surowic do aglutynacji Bordatella dla WSSE w Olsztynie


 
 
 
 
 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl