Wersja: Normalna - Kontrastowa

Od dnia 17.09.2020 r. strona ta jest stroną ARCHWIALNĄ. Aktualna strona znajduję się pod adresem:

www.gov.pl/wsse-olsztyn
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook twitter


Przetargi

 • Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Numer:ZP.3230.12.18
  Data dodania:2018-06-19
  Opis:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i podłoży dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie

  Ogłoszenie nr 575081-N-2018 z dnia 2018-06-19 r. 


 
 
 
 
 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl