Wersja: Normalna - Kontrastowa
WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn WSSE Olsztyn facebook twitter


Przetargi

 • Tytuł:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Numer:ZP/3230/10/12
  Data dodania:2012-12-03
  Opis:

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) na dostawę podłóż mikrobiologicznych, pożywek odciskowych na płytkach, materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku, testów do badania wody metodą Colilert i Enterolert, testów i wskaźników mikrobiologicznych , odczynników chemicznych i materiałów odniesienia.
  Numer ogłoszenia: 486396 - 2012; data zamieszczenia: 03.12.2012


  Załączniki:

  1. SIWZ + załączniki 

 
 
 
 
 
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

  10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16
  tel.: 89 524 83 00
  fax: 89 679 16 99

  wsse.olsztyn@pis.gov.pl